Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 20.09.2013 21:44:34 

                                         
 

Airsoft je bojová hra - adrenalínový šport, pri ktorom sa simulujú bojové situácie. Airsoft sa hraje s funkčnými replikami skutočných zbraní, ktoré sú najčastejšie vyrobené z kombinácie materálov ABS plast a kov. Zároveň ide o tréning bojovej taktiky, tímovej akcie, až po prežitie v boji. Princípom je airsoft (čítaj "érsoft") veľmi podobný paintballu, rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných zbraniach a munícii.

Airsoft je predovšetkým hra. Hra pre všetkých, ktorí majú viac ako 18 rokov - od 15 rokov tam musí byť dozor.

Airsoft je japonskou odpoveďou na paintball. Paintball vznikol v USA, airsoft zas v Japonsku. Airsoftové zbrane sú vernými kópiami skutočných zbraní a vystreľujú ľahké plastové guličky s priemerom 6 alebo 8 mm a s hmotnosťou 0,12-0,43g. Vystrelené guličky majú podľa typu a kvality zbrane rýchlosť 30-90 m/s. Pri tejto rýchlosti je zásah airsoftovou guličkou rozhodne znesiteľnejší, než zásah ťažkou, želatínovou, paintballovou guličkou. Pri dodržaní základných bezpečnostných pravidiel, hlavne ochrany očí ide o úplne bezpečný šport/hru.

Airsoftový "boj" je skvelá zábava, ktorej sa môže zúčastniť takmer každý. Pokiaľ máte skúsenosti s paintballom, tak si určite dokážete predstaviť rôzne scenáre.

Mnoho herných scenárov zodpovedá reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti žoldnierom, dobývanie bunkra, hľadanie zostreleného pilota, ochrana dôležitej osoby alebo obrana pozície. Možné je vymyslieť takmer čokoľvek. Airsoft sa hrá v budovách, aj v lesoch. Séria hier zvyčajne trvá 3-4 hodiny, samotná hra 15-30 minút. Výnimočne sa konajú aj celodňové a viacdňové nonstop hry.

Airsoft sa môže hrať ako tímový šport, alebo systémom každý proti každému, prípadne ako combat streľba na čas, na terče. Môžete si požičať plne automatické airsoftové zbrane, ktoré dokážu vystreliť až 20 guličiek behom jedinej sekundy a užiť si s Vašimi priateľmi množstvo zábavy. V neposlednom rade má airsoft výborný vplyv na kondíciu, zlepšuje reflexy, sebaovládanie, učí Vás spoznávať sám seba, ale aj ostatných - v hre je totiž nutné dodržiavať fair play.


Pravidlá Airsoftu

Všeobecné pravidlá airsoftu:
1. Každý hráč a každá prítomná osoba na akcii je povinná starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu).

Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)

2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie.

3. Porušenie všeobecných pravidiel airsoftu ako aj pravidiel scenára hry sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry (akcie) organizátorom.

4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.

6. Je povolené používať len airsoftové zbrane. Na akciu sa zakazuje nosiť tzv.: ostré, plynových a poplašné strelné zbrane. Nože sa nosiť smú iba pre úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie zakázané.

8. Airsoft je bezkontaktná hra a preto sa zakazuje fyzické napadnutie protihráča alebo spoluhráča, alebo akejkoľvek inej osoby prítomnej na akcii. Porušenie tohoto pravidla vylučuje túto osobu z komunity airsoftových hráčov, z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa airsoft akcií.

9. Počas akcie je zakázané konzumovať alkohol alebo užívať omamné látky. Porušenie tohoto pravidla sa rieši napomenutím a vykázaním účastníka hry  organizátorom, mimo hraciu zónu.

Prísne sa zakazuje manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!  

10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.

11. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.

12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazenou BB guličkou sa neráta ako zásah.

13. Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie. Sťažnosti na "nepriznávačov" rieši organizátor napomenutím alebo vykázaním nepriznávajúceho hráča z hry, resp. z akcie.

14. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

15. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mámzásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.

16. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
b) nesením zbrane nad hlavou
c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou

17. Hráč neoznačený podľa bodu 16. sa považuje za živého.

18. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)

19. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

20. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).

21. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.

22. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

23. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.

24. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.Podmienky účasti mladistvých 15-17 r. hráčov

1. minimálny akceptovaný vek hráča airsoftu je 15 rokov (bude sa kontrolovať preukazom totožnosti)

2. povinná celohlavová maska - v podstate paintballová maska (nie iba tvárová, čiže chránené aj uši a ústa). Individuálne môžeme prípadne posúdiť kombináciu tvárovej masky s prilbou kryjúcou aj uši.

3. notárom overený súhlas zákonných zástupcov (rodičov) s hraním airsoftu s predpísaným znením.

4. povinná účasť 18+ osoby ako dozoru, vykonávajúca dohľad podľa §56 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive nad osobou mladšou ako 18 rokov používajúcou zbraň kategórie D, ktorá podpíše vyhlásenie o tomto dohľade (na každej akcii pred svedkami, niečo ako štartovná listina).

 

Odporúčania, rady a poznámky

Ako si dobre zahrať a iných nenasrať

1. Nie je žiadna hanba dostať zásah, ale najväčšia hanba je zásah vedome nepriznať.
2. Slušnosť káže nestrieľať na hlavu, ak je možnosť strieľať na inú časť tela.
3. Neprdťe iným do kukli , helmi a iních časti oblečenia .


Zákon o zbraniach:
- Aj tvoja "guličkovka", je zo zákona zbraň kategórie D.

A zákon o zbraniach jasne hovorí, že:
- Zbraň smieš vlastniť alebo s ňou manipulovať len pokiaľ máš viac ako 18 rokov. Pokiaľ si mladší, môžeš s ňou manipulovať iba pod dohľadom staršieho ako 18 rokov.
- Zbraň smieš používať iba tam, kde nemá verejnosť voľný prístup.
- Pokiaľ si na verejnosti, musíš mať zbraň stále zakrytú!
- Príslušník polície SR má právo zbraň zabaviť (v takom prípade ti vystaví o tom potvrdenie), pokiaľ s ňou porušuješ zákon a pokiaľ si mladiství, odviesť ťa k rodičom.
- Zakázané je manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!

Dodržuj toto:
- Na ulici maj zbraň v taške alebo v netaktickom púzdre.
- Keď si chceš s kamarátmi zastrieľať, choď na také miesto kde niesu ľudia, najlepšie na nejaké opustené miesto.
- Nevydávaj sa za príslušníka polície SR alebo armády SR (príslušníka ozbrojených síl SR)
- Vždy používaj ochranné okuliare - oči máš iba jedny!

Prečo toto všetko?
- Pretože airsoft je koníček veľkého počtu ľudí u nás i v zahraničí. Väčšina hráčov airsoftu sú zodpovední ľudia a dodržujú zákony, ale Ty svojim nevhodným chovaním hlavne na verejnosti, ich všetkých dávaš do zlého svetla. Nechceme predsa aby sa airsoft kvôli niekoľkým nedisciplinovaným jedincom u nás zakázal.

Predsa to nieje až také namáhavé, schovať zbraň a strieľať iba tam, kde nikto nieje.
(prevzaté zo stránky Airsoft klubu Prešov)


          Kritéria zbraní - životnosť
Všetky zbrane (aj tie ostré) sú konštruované s ohľadom na ich plánovanú bezpečnosť, presnosť, spoľahlivosť a životnosť, stanovenú technickými podmienkami - to sú hlavné kritériá kladené na zbrane vo všeobecnosti. T.j. i airsoft zbrane sú tak konštruované a záleží iba od výrobcu, ako nastaví kvalitu použitých materiálov, aby docielil dané kritérium zbrane.

mechabox v.2Životnosť zbrane - je stanovená výrobcom a udáva sa počtom výstrelov, počas ktorých garantuje stanovené úžitkové vlastnosti zbrane: presnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. U ostrých zbraní je dôležitá bezpečnosť pre strelca - u airsoftových zbraní i bezpečnosť pre hru. V realite životnosť zbrane záleží nielen od počtu vystrelených a tým od počtu zostávajúcich rán, ale aj od ďalších kritérií, ktoré sú na zbraň kladené. To znamená, že počas projektovaného množstva výstrelov má byť zbraň streľby schopná a mať v poriadku všetky úžitkové vlastnosti: presnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Pre dlhú životnosť vašej zbrane je dôležité aj jej skladovanie, udržiavanie a používanie (manipulácia).

Preto v zásade odporúčam brať údaj o možnom počte vystrelených rán komplexne a s rezervou, lebo zbraň kľudne môže zvládnuť vystreliť i 100000 rán, ale to môže závisieť i kus od kusu, ktorý sa vám dostane do ruky. Ide aj o to, že užívateľ zbrane po vystrelení projektovaných (v prípade výrobcu CA a TM AEG airsot zbraní cca 30000 rán, čínske AEG 15000 rán) by mal uvažovať nad možnou opotrebovanosťou zbrane a aby začal plánovať výmeny určitých opotrebovaných namáhaných častí zbrane, ktoré sú dôležité pre jej úžitkové vlastnosti, resp. sledovať zbraň - napr. kadenciu, presnosť, dostrel. Či sa rapídne neznížili kritériá úžitkových vlastností zbrane.
Zbraň by mala perfektne fungovať prvých 30000 rán - nie menej, ale skôr viac. Čiže by mala byť nielen streľbyschopná, ale celkovo funkčná - presná, spoľahlivá a bezpečná.

Prakticky sa stáva, že AEG životnosť udávanú výrobcom nedosiahne - napr. kúpite chybný kus od výroby. Našťastie pre nás sa väčšinou udávaný počet rán ďaleko prekračuje s nepoznaným, resp. s malým opotrebením. Tento údaj vzťahujte prosím hlavne k zbraniam AEG od japonského výrobcu airsoft zbraní TM, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Ukazuje sa, že aj niektoré čínske zbrane sú schopné prekonávať výrobcom udávaný projektovaný počet výstrelov.
Čo sa týka rôznych modelov airsoft zbraní AEG, tak vo všeobecnosti platí, že mechabox verzie 3 (G36, AK47 a spol.) vydrží viac ako mech.ver.2 (M4, MP5 a spol.). Ale aj jedna aj druhá verzia mechaboxov by mala perfektne vystreliť výrobcom udávaný počet rán.

V prípade že zbraň upgradujete, (zvyšujete jej výkon, alebo kadenciu), tak vtedy závisí životnosť zbrane a jej možný počet vystrelených rán hlavne od kvality a množstva vymenených dielov a samozrejme i od sily, o ktorú ste výkon zbrane zvyšovali. Preto je dobré pri strieľaní myslieť okrem iného aj na obmedzenú životnosť zbrane a podľa toho strieľať (radšej jednotlivé rany, prípadne krátke dávky). Ak chcete šetriť zbraň i muníciu, tak je dobré voliť vhodné typy hier, taktiky, tréningu i spôsob streľby a o zbraň sa riadne starať.
(c) autor textu a fotografií: Leon, Airsoft klub Prešov
              Typy ako si zahrať airsoft
Pre inšpiráciu vašej airsoft hry si môžete prečítať typy, ako si zahrať airsoft. Ide o zábavné (FUN) scenáre, ktoré sa dajú rôzne kombinovať a pridávať k nim rôzne príbehy, na základe ktorých, hráči pri hre riešia stanovené úlohy :).

"Znič" všetkých nepriateľov (Deadmatch)

Tímy: 2 (napr. červený a žltý)
Vybavenie: každý tím má vlastnú štartovaciu základňu (Base červených, Base žltých)
Časový limit: Hrá sa zvyčajne bez časového limitu. Pokiaľ v jednom zo zúčastnených tímov ostane iba jeden "živý" hráč, stanoví sa limit 5-10 minút pre druhý tím, na vyradenie posledného protihráča.

Pravidlá: Zasiahnutý hráč je vyradený z hry a odchádza mimo hracie územie. Vyradený - "mŕtvy" hráč nesmie rušiť ostatných hráčov v hre, slovne, gestami, streľbou a pod.

Taktika: "Zlikvidovať" čo najviac protihráčov.

Víťazstvo: Tím, ktorý zneškodní všetkých protivníkov víťazí.


Zajať vlajku (Capture the flag)

Tímy: 2
Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne v základni. Červenú vlajku má červený tím a žltú zas žltý tím.
Časový limit: 30-60 minút.

Pravidlá: Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a môžu ju opustiť až keď sa začne hra. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit (3-10 minút) sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre.
Ak je hráč zasiahnutý v čase keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem alebo zapichnúť do zeme tam, kde bol zasiahnutý, alebo ju zavesiť na najbližší objekt.
Vyradený hráč nesmie slovami ani gestom naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu. Nesená vlajka musí zostať vždy viditeľná a musí byť držaná v ruke, cez ruku alebo okolo krku. Je zakázané vlajku skrývať!

Taktika: Základnou myšlienkou hry je získať nepriateľskú vlajku. Keď ju získate, nechajte časť svojho tímu pred nepriateľskou základňou pre prípad, že sa budú vracať s vašou vlajkou. Nieje nutné tu nechávať zbytočne veľa hráčov. Cieľom nie je zastaviť protivníka a zabrániť mu v získaniu vašej vlajky, cieľom je spomaliť jeho postup a získať čas pre svojich útočníkov. Čím viac útočníkov máte, tým ľahšie ukradnete nepriateľovu vlajku.

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na svoju základňu.

(alternatíva: Hra sa môže sťažiť tým, že víťazný tím musí mať na svojej základni okrem ukoristenej vlajky protivníka, aj vlastnú vlajku)


Charge of the Light Brigade
Tímy musia vyvesiť svoju vlajku v nepriateľskej základni.

Tímy: 2
Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne pri základni.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Štandardné pravidlá airsoftu.

Taktika: Brániť vlastnú vlajku, určiť konkrétnych hráčov pre jej neustále bránenie a pre prípad strát vo vlastných radoch určiť zálohy. Treba vyčleniť dostatočný počet hráčov pre obsadenie nepriateľskej základne, ako aj pre bránenie vlastnej základne a zabránenie vyvesenia nepriateľskej vlajky na vašej základni.

Víťazstvo: Vyvesiť svoju vlajku v nepriateľskej základni.


Nadvláda - Dominácia (Domination)

Tími: 2
Vybavenie: dva dominátori, dve základne.
(alternatíva: 3 alebo 4 dominátori v troch alebo štyroch základniach, prípadne viac pre väčšie akcie hrané počas celého dňa)
Časový limit: 60 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit (3-10 minút) sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre.
Úlohou oboch tímov je dobitie a kontrola čo najviac základní, v ktorých sa počíta čas počas ktorého bola základňa (base) pod kontrolou jedného alebo druhého tímu (armády). Čas sa zaznamenáva buď na papier podľa hodín umiestnených na základni, alebo ho meria organizátor, alebo sa meria automaticky po dobití základne stlačením tlačidla na meracom prístroji (dominátore) - v takomto prípade to môžu byť napríklad šachové hodiny.

Taktika: Dôležité je brániť vlastnú základňu, a vyhradiť čo možno najviac kvalitných hráčov pre obsadenie ďalších základní. Po obsadení základní, na týchto strategicky rozmiestniť brániacich hráčov, držať pozície čo možno najdlhšie a vyrážať do protiútokov.

Víťazstvo: Vyhráva tím, ktorí držal čo najviac minút čo možno najviac základní - podľa počtu minút držania základní sa určí pomer bodov.


Dôležitá osoba (V.I.P.)

Tímy: 3 (security + VIP, tango, civilista)
Vybavenie: 1 základňa alebo hrací priestor, 1 chránená osoba VIP
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu - výnimočne dovolený fyzický kontakt pri osobnej prehliadke hráča. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
Zvyčajne sa určí skupina hráčov Security a hráč VIP ktorého chránia (napr. 6 Security + 1 VIP). Zo zvyšných hráčov sa vylosujú dvaja teroristi (Tango) o ktorých ostatný nevedia že sú teroristami (napr. pomocou kariet). Úlohou Security je počas stanoveného času ochrániť osobu VIP počas pobytu na hracom území a pokiaľ sa vyskytne ohrozenie hráča VIP, okamžite ho dopraviť mimo hracie územie. Úlohou Tango je "zlikvidovať" osobu VIP. Úlohou neozbrojených hráčov - civilistov je voliteľne spolupracovať s hráčmi Tango, alebo Security.

Taktika: Security chránia vlastným telom hráča VIP a kontrolujú pohyb osôb v chránenom priestore. Dôležitá je koordinácia a plánovanie presunu VIP. Tango by mal ostať čo najdlhšie neodhalený a priblížiť sa čo najbližšie k hráčovi VIP.

Víťazstvo: Ak prežije VIP, vyhráva Security - v opačnom prípade vyhráva Tango.


Zradca VIP (Renegade)
Musíte zaútočiť a zničiť nepriateľského vodcu (VIP), ale jeden z Vašich je zradca.

Tímy: 2 tímy
Vybavenie: 2 vlajkové základne ako štartovacie stanovištia, balíček kariet.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.

Z balíčka kariet sa vyberú dvaja králi a dva nižníci, potom sa doplnia o ďalšie ľubovoľné karty (napr. červené a žlté), aby počet hráčov súhlasil s celkovým počtom kariet. Z kariet sa vytvoria dva balíčky, každý s jedným kráľom a nižníkom a ostatné s rovnakou farbou, potom sa z každého balíčku ťahá jeden tým karty.

Iba hráči, ktorí si vytiahli kráľov, odkryjú karty - sú to vodcovia týmov (VIP).
Hráči, ktorí si vytiahli nižníka sú zradcovia, neodhaľujú svoju identitu.
Vodcovia budú označení špeciálnou páskou cez rameno. Zradcovia sa môžu obrátiť proti svojmu tímu, kedykoľvek to uznajú za vhodné.

Taktika: VIP nech sa držia statočne, keďže zradcovia sú prefíkaní :)

Víťazstvo: Zničiť vodcu nepriateľského tímu. Ak zradca zničí vodcu svojho tímu, vyhráva tím protivníka.


Bomba

Tímy: 2
Vybavenie: časovo nastaviteľná atrapa bomby (napr. kuchynské hodiny - minútky), každý tím má vlastnú štartovaciu základňu. "Bomba" ako taká je úplne neškodná atrapa.
Časový limit: 30 minút

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Hráči sa rozdelia do dvoch tímov na "teroristov" (TANGO) a "policajtov" (SWAT) v pomere cca 2:3. Teroristi majú za úlohu umiestniť atrapu bomby na svojej základni a brániť "policajtom" pri hľadaní a deaktivovaní tejto "bomby". Úlohou "SWAT" je v časovom limite nájsť a "deaktivovať bombu".

Taktika: "teroristi" si nájdu vhodné miesto na umiestnenie "bomby" a strategické miesta pre bránenie základne. Hráči tímu "SWAT" by mali koordinovane obsadiť základňu "teroristov", dôkladne ju prehľadať a nájsť a "deaktivovať bombu" v stanovenom časovom limite. Dôraz sa kladie na tímového ducha - tímovú hru a precíznosť. Hra prebieha zvyčajne v budove, preto je vhodné trénovať tímovú taktiku boja v budovách - CQB.

Víťazstvo: Ak "bomba vybuchne" - vyhráva tím "teroristov". Ak "SWAT" nájde bombu v časovom limite - vyhráva tím "policajtov".


Iné scenáre
V Airsofte je možné realizovať aj mnoho iných herných scenárov, ktoré zodpovedajú reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti presile, dobývanie bunkra alebo zákopov, hľadanie zostreleného pilota, obrana dôležitej pozície - je možné vymyslieť takmer čokoľvek, bez obmedzovania sa na nejaké ihrisko alebo budovu - hrať sa môže aj vo vyhradenom lesnom teréne.


Alternatíva k hrám všeobecne
Hrať sa môže buď na jeden život - pri časovom limite celej hry 30 minút, alebo pri dlhšej hre 60 a viac minút sa môže hrať na tzv. RESPAWN. Hra na Respawn znamená, že zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry na určený časoví limit, napr. na 10 minút a po uplynutí tohoto času sa vracia do hry.


                                                                      AIRSOFT
je moderní druh vojenského sportu podobný paintballu. Je však levnější na munici, takže nemusíte počítat každou ránu.

Airsoft vznikl také jako odpověď na paintball. Nejprve to byly jen reálné dekorační modely, později se začaly sériově vyrábět funkční modely. Průlom přinesla firma Tokyo Marui s vynálezem AEG systému (viz níže).

Cílem většinou bývá eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise či podobný vojenský scénář. Oproti paintballu se nepoužívá munice s barvou, která obarví zasaženého, ale plastovo-keramické kuličky o průměru 6 nebo 8 mm a různých hmotnostech. Například pro pistole se používají kuličky s hmotností 0,12 g, ale i 0,20 g nebo 0,25 g. Pro pušky nebo samopaly jsou nejpoužívanější kuličky s hmotností okolo 0,25 g.

Základní výbavou „sportovce/vojáka“ jsou ochranné brýle na oči (na těch se rozhodně nevyplatí šetřit, protože chrání oči před zraněním kuličkou letící rychlostí okolo 80 m/s a běžně i více), zbraň na bázi vzduchovky a maskovací oblečení. Podle profesionality hráčů se pak dále můžeme setkat s granáty (petarda zalitá v kusu sádry, popř. petarda obalená v hrachu a dalších materiálech, které nejsou jednoznačně životu nebezpečné), plynovými maskami, vysílačkami, nosnými systémy, nočním viděním aj.

Hráči airsoftu se sdružují do týmů, které se liší pojetím airsoftu. Některé airsoft berou jen jako sport, ale existují i týmy, které se snaží přesně napodobovat svůj reálný vzor (existující vojenskou jednotku) – výstrojí, výzbrojí i výcvikem. Tento způsob pojetí airsoftu se nazývá military. Pověst airsoftu velmi kazí lidé, kteří si seženou dost peněz, koupí zbraň a první, co je napadne, je střílet po ostatních. Zejména tohle vidím jako důvod, proč hodně lidí vnímá airsoft negativně. Je ovšem také pravda, že airsoft není moc ohleduplný k životnímu prostředí (většinou se ale jedná o neohleduplné hráče; např. náboje lze sehnat i ekologické, které mají kratší dobu rozložení se než běžné plasty).

 

 

 

Historie

Kořeny airsoftu sahají do Východní Asie konce 80. let 20. století, obzvlášť pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům pořizovnání ostrých zbraní velmi obtížné. Japonci proto hledali jinou alternativu. Není tedy žádným překvapením, že je airsoft dodnes velmi oblíbený v mnoha oblastech Asie jako jsou například Japonsko, Čína, Hong Kong, Taiwan, Macao, Jižní Korea, a také v některých částech Filipín a Indonésie. Většina airsoftových zbraní a příslušenství pochází právě z těchto zemí.

 

 

Zbraně

Airsoftové zbraně jsou většinou vyráběny jako modely skutečných zbraní v měřítku 1:1, takže jsou od skutečných zbraní obtížně rozeznatelné. Jsou klasifikovány jako plynové zbraně kategorie D, takže jsou prodejné až od 18 let. Airsoftové zbraně dělíme do tří skupin podle toho, čím jsou poháněny: manuální, elektrické, plynové a také jedna doplňková skupina podomácku amatérsky vyrobených zbraní. Výběr airsoftových zbraní určíme jednak jejich výkonem (např. životností baterie, úsťovou rychlostí (nebo dostřelem), kapacitou zásobníku), nebo také mírou realistického provedení zbraně (u hráčů, kteří se snaží o napodobování specifických vojenských jednotek i s jejich výstrojí). Dříve byly velmi populární airsoftové zbraně, které byly poháněné plynem doplňovaným z plynových lahví (tomuto stylu se v angličtině říká classic airsoft), dnes jsou ale nejpopulárnější elektrické zbraně, jelikož mají věší spolehlivost a dostřel je často také lepší.

 

 

Základní dělení zbraní

 • Krátké manuální – Krátké zbraně, které se musejí po každém výstřelu ručně natáhnout. Fungují na principu stlačeného pístu, který uživatel ručně natáhne (pump-action). Nejlevnější kategorie airsoftových zbraní, která se vyznačuje nízkou kadencí a obvykle i dostřelem. Nejběžnější úsťová rychlost těchto zbraní se pohybuje kolem 60m/s. Používá se munice 0.12, 0.20 a 0.25.
 • Dlouhé manuální – Dlouhé zbraně, pro které v zásadě platí to samé co pro krátké manuály, až na to, že mají podstatně větší dostřel, občas srovnatelný i s AEG. Jsou dvakrát až třikrát dražší než krátké manuály. Uváděná úsťová rychlost těchto zbraní je maximálně 90m/s. Používá se munice 0.20 a 0.25.
 • Manuální odstřelovačky – Opakovací pušky. Fungující sice na stejném principu jako ostatní manuály, ale jsou to nejpřesnější zbraně, které si lze pořídit. Často cenou i úsťovou rychlostí převyšují AEG. Úsťová rychlost zbraně v základu bývá 90m/s a víc. Jdou dobře upgradovat Používá se munice 0.25 a těžší. Odstřelovačky mohou být však také plynové nebo elektrické.
 • Plynové – u těchto zbraní je kulička vystřelována tlakem plynu, jehož skladovací nádoba je obvykle součástí zásobníku. Převážná většina těchto zbraní je schopna poloautomatické střelby (některé starší zbraně je nutno natahovat a některé novější jsou i automatické) a má větší dostřel než manuální zbraně. Za hlavní nevýhodu těchto zbraní je považována nutnost doplňování plynu a jeho různé fyzikální vlastosti při různých teplotách. Tyto zbraně mají také nejčastěji ze všech airsoftových zbraní zabudovám zpětný ráz (Blowback), který jinak chybí. Úsťová rychlost těchto zbraní je různá, od 60 m/s až po 150 m/s. Tyto zbraně se však nedají téměř upgradovat.
 • Elektrické (AEG/AEP) – zde je píst poháněn vestavěným elektromotorem, který je napájen malou baterkou. Dostřel mají obvykle okolo 40-45 metrů (v základní verzi). Jsou obvykle relativně přesné a snadno se do nich dokupují další vylepšení (upgrade). Standardní úsťová rychlost v základní verzi se pohybuje kolem 90 m/s. Používá se munice 0,20 a těžší. Patří k nejpoužívanějším zbraním. Zbraně AEP fungují na stejném principu, ale kvůli nutnosti menšího mechanismu jsou slabší, v základní verzi dosahují přibližně 65 m/s. Mezi AEP patří elektrické pistole a malé samopaly - MP7 a vz. 61 škorpion.
 • Airsoftové střelivo (6mm, 8mm)

- Airsoftoví výrobci 6mm střeliva: Marui, ICS, Guarder, Excel,WARRIOR, Super King, UHC, King, BAS (výrobcem tohoto střeliva- BAS je firma EXCEL).

- Airsoftoví výrobci 8mm střeliva: Marushin, Maruzen.

Tito výrobci, které jsem uvedl (u 6mm i 8mm) svoje kuličky leští a "potahují" vrstvou silikonu, takže v konečném výsledku dostávají dokonale kulatý tvar a velmi hladkou vrstvu. Též se vyrábí střelivo s názvem BIO. Vyrábí ho firma EXCEL a WARRIOR, tento typ střeliva se snadněji ve venkovních podmínkách snadněji rozkládá, než standartní kuličky a tudíž je ekologičtější, ale dražší.

Ke značení kuliček (0,12 0,25 atd.) Číslo udávané u každého typu kuliček, napřd: 0,12g je hmotnostní číslo kuličky, z čehož vyplívá že 0,12 se rovná 0,12g a taková je hmotnost jedné kuličky.

V této době se hodně rozvíjí čínští výrobci airsoft zbraní. Jejich zbraně už dosahují lepších kvalit, než některé japonské firmy. Například- AS replika AK47 od čínského výrobce má úsťovou rychlost o 10m/s větší než as repliky zbraní japonských výrobců, které jsou mnohonásobně dražší (3000Kč a 7000Kč je velký rozdíl, když u levnější verze od čínského výrobce dostanete nmimo repliky zbraně také vysokokapacitní "točák", akumulátor a nabíječku)

Všeobecná pravidla

 • Před začátkem boje se musí určit místo, kde se budou scházet mrtvoly - tzv. „mrtvoliště“.
 • Po celou dobu hry musí mít hráči dostatečně odolné brýle, aby odolaly zásahu i z nejsilnější přítomné AS zbraně z menší vzdálenosti. Bez brýlí nesmí nikdo hrát.
 • Ve hře platí stejný význam hodností, jako je tomu v armádě.
 

Způsoby smrti

 • Zásah kuličkou - Pokud je hráč zasažen vystřelenou kuličkou do jakékoli části těla či výstroje (včetně batohů, sumek, atp.). Zásahy neplatí, pokud byla strefena zbraň či helma.
 • Vzdání se - Pokud nemá hráč prakticky žádnou naději na útěk či na záchranu života, může se sám vzdát. Nejčastěji to bývá, když ho k tomu někdo z nepřátelské strany vyzve.
 • Zásah střepinou - Pokud v okruhu 5m od hráče na otevřeném prostranství, nebo v okruhu 10 m v uzavřené místnosti dopadla imitace výbušniny, hráč je mrtvý. Dalším možným způsobem zasažení střepinou může být zasažení imitací střepiny i na větší vzdálenosti než jsou uvedené (např. sádra).
 • Bodnutí - Bodnutím se myslí plácnutí rukou (imitování dýky)/dotyk zbraní (imitování bajonetu). Bodnutí platí pouze v případě, kdy o útočníkovi oběť neví (tzn. nejčastěji zezadu).

Smrt

- Jakmile je hráč jakýmkoliv z výše uvedených způsobů zabit (neexistuje zranění), musí zřetelně a nahlas říci „mám“, zvednout obě ruce nad hlavu a jít nejkratší cestou k „mrtvolišti“. Po cestě nesmí s nikým mluvit (může maximálně sdělit, že je mrtvý). Pokud kolem něj stále pokračuje bitva, musí se snažit co nejrychleji dostat z palebného pole (neustále s brýlemi na očích). Na mrtvolišti může mluvit s mrtvolami, ale nesmí hlásit nic živým nebo do vysílačky.

Jelikož se často zásah nedá na 100% určit, je kladen velký důraz na čestnost hráče. Není povoleno vydávat se za mrtvého.

Zbraně

 • Zbraňe lze dovybavovat rozličným vybavením (optiky, svítilny, lasery,…). Tyto přídavky nejsou nijak omezeny (ovšem jestli je bude jedinec používat je už na něm).
 • Hráči si mohou před hrou nebo při hře vyměnit zbraně. Podmínkou ale je, že po smrti si ji mrtvý musí vzít s sebou na mrtvoliště a nemůže ji tedy už nikomu dát (nemůže se tedy stát, že někdo zastřelí 2 lidi, kteří by drželi stejnou zbraň).
 • Jako granáty lze využívat různé druhy slabších výbušnin typu petardy, piráty atp. Při použití silnějších výbušnin se musí dotyčný poradit s Pyrotechnikem jednotky a velením.
 • Jako miny lze používat např. jednoduché trhazí provázky s malou rozbuškou, nebo jinou slabší pyrotechniku po poradě s pyrotechnikem a velením.

Ostatní

 • Není povoleno jakkoliv napadat, strkat, či se jinak agresivně zachovat k jiným hráčům!
 • Hráči mohou používat různé zátarasy, ale pouze tehdy, když se jejich nositel zastaví (jinak se bere jako součást výstroje).
 • Je zakázáno využívat ve svůj prospěch mrtvé hráče jdoucí na mrtvoliště.
 • Je povoleno používat vysílačky, světelnou i jakoukoliv jinou komunikaci, dýmovnice atp. (ovšem do mezí, které schválí velení a případně i Pyrotechnik).


Pojmy

Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější zkratky a pojmenování pro snazší orientaci ve světě airsoftu.

AEG 
Automatic Electric Gun (automatická elektrická zbraň)
AEP 
Automatic Electric Pistol (automatická elektrická pistole)
CQB 
Close Quarter Battle (boj v uzavřených prostorách)
GBB 
Gas Blow Back (plynovka se systémem BlowBack)
NBB/GNB 
Non Blow Back (plynovka bez systému BlowBack)
BlowBack 
systém u plynových pistolí, který umožňuje zpětný pohyb závěru při střelbě
Tlačák 
tlačný zásobník pro AEG, který má menší kapacitu, ale nemusí se „dotáčet“ a nechrastí
Točák 
natahovací zásobník pro AEG, který má velkou kapacitu, ale musí se průběžně „dotáčet“ a chrastí
Hop-Up 
zařízení udělující kuličce zpětnou rotaci, která narovnává balistickou křivku, podstatně zvyšuje dostřel.
Semi/Auto 
jednotlivé rány / automatický mód střelby
PMR 
Personal Mobile Radio (vysílačka)ZDROJ : WIKIPEDIA
TOPlist